Naslovna

Vodič za paušalce

Tvoje obaveze kao paušalca su:
pausalac porez

1.Izadavanje faktura/računa za svaku izvršenu uslugu ili prodat proizvod


Za svaki priliv na vašem računu potrebno je da imate prethodno izdatu fakturu i obavezno evidentiranu u KPO knjigu. Redni brojevi faktura moraju da idu hronološkim redom po datumima izdavanja. S obzirom da kao paušalac niste u pdv-u, ne smete iskazivati PDV u fakturi.

pausalac

2.Vođenje KPO evidencije

Računi se beleže u odgovarajućim kolonama, hronološkim redom, prema datumu izdavanja.

Devizne račune neophodno je izraziti u dinarima, primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan izvršenog prometa.

 

Prikaz srednjeg kursa na željeni dan:

 

Da biste preuzeli KPO template kliknite na naredno dugme:

pausalac knjigas

3. Usklađivanje priliva na preduzetničkom računu s KPO evidencijom.


Za svaki priliv na vašem računu po osnovu izvršene usluge ili prodatog proizvoda, potrebno je da imate izdatu fakturu i obavezno evidentiranu u KPO. Redni brojevi faktura moraju da idu hronološkim redom po datumima izdavanja.

pausalac test samostalnosti

4. Kao paušalno oporezovani preduzetnik, nikome ne pravdate troškove tako da ulazne fakture ne morate čuvati.


Kada nešto kupite sa preduzetničkog računa u prodavnici ili preko interneta, te račune ne morate da čuvate. Kao paušalno oporezovani obveznik možete vršiti kupovinu i za privatne potrebe bez pravdanja troškova. Navedeno se ne odnosi na plaćanje neregistrovanom privrednom subjektu.

pausalac iz radnog odnosa

5. Za svaku promenu vezanu za obavljanje vaše delatnosti, u poresko sanduče dobijate nova rešenja.


Promene vezane za obavljanje vaše delatnosti obuhvataju promenu osnova osiguranja, privremenog prekida i nastavka obavljanja delatnosti, sedišta firme i drugo...
Ukoliko nemate elektronski sertifikat i treba vam pomoć oko preuzimanja rešenja i podnošenja prijave možete nam se obratiti klikom na naredno dugme 👇

pausalac porez

6. Podnošenje prijave za eko taksu jednom godišnje


Rok za podnošenje prijave je 30.04. tekuće godine za svaku godinu koja prethodi. Eko taksa se prijavljuje i prilikom registracije preduzetnika, promene sedišta, upisa izdvojenog poslovnog prostora, prekida/nastavka obavljanja delatnosti. Prilikom registracije preduzetnika u Obrazcu 1 u polje - Poslovni prihodi pravnog lica ili preduzetnika ostvaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade, upisujete 0.00 Ukoliko želite elektronski da izvršite prijavu a nemate elektronski sertifikat možete se prijaviti klikom na naredno dugme 👇

pausalac limit

7. Preuzimanje rešenja i poreske dokumentacije iz poreskog sandučeta

Rešenja, obaveštenja i ostala poreska dokumentacija, dostavlja se u poresko sanduče svakog poreskog obveznika i preuzimanje se može obaviti samo elektronskim putem, preko aplikacije ePorezi. Ukoliko nemate elektronski sertifikat i treba vam pomoć oko preuzimanja poreskih rešenja i potrebne dokumentacije možete se prijaviti klikom na naredno dugme 👇

pausalac iz radnog odnosa

8. Najbitnija stavka - redovno praćenje poreskih kartica!

Ono što preporučujemo svakom paušalno oporezovanom obvezniku,  jeste redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, tj. Vaših poreskih kartica, kako se ne bi obračunavale neosnovane kamate. Greške mogu da nastanu i ne vašom krivicom. Ponekada se desi da bankarski službenik ne prosledi uplatu na tačan račun sa Vašeg naloga. Isto tako može da se desi da poreski službenik ne evidentira potrebne promene i zaduži vas po jednom osnovu a što nije u skladu sa novonastalom situacijom.  Poseldice ovih grešaka mogu biti da su neki poreski računi u pretplati a neki u dugu, te se neosnovano obračunava kamata.

Ukoliko želite da mi redovno pratimo Vaše poresko sanduče i Vašu evidenciju na poreskim računima,možete nam se obratiti.

Naše usluge

Ponuda se odnosi na celu teritoriju Srbije.

Poresko sanduče

Naš tim Vam nudi uslugu brze i efikasne dostave poreskih rešenja direktno na Vaš e-mail

Poreski alarm

Blagovremeno alarmiranje Vaših poreskih obaveza, najmanje 5 dana pre njihovog dospeća.

Instrukcije

Ukazivanje potrebnih iznosa za uplatu i detalja potrebnih oko popunjavanja naloga za prenos ili opštih uplatnica.

Poreske kartice

Redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, kako ne bi išla kamata.

Poreska rešenja

direktno na vaš mail

Pausalac - kalkulator za porez