Pausalac kalkulator za porez i doprinose

Želiš da registruješ firmu kao paušalac ali nisi siguran koje su tvoje obaveze? Izračunaj koliko bi iznosili porez i doprinosi na osnovu šifre delatnosti i tvojih ličnih podataka.

Pomoću kalkulatora možete izačunati procenjeni izos mesečnog paušalnog poreza.